Prasasti Sapu Angin

Prasasti Sapu Angin ini berasal dari penghujung abad kedua belas. Saat Kertajaya, raja terakhir Kediri, di Jawa Timur, masih menjadi putra mahkota. Isinya menjelaskan hibah berupa pertapaan dari Kertajaya. Sepanjang masa kekuasaannya, Kertajaya cukup sering mengeluarkan prasasti. Sembilan paling sedikit. Dan kebanyakan dilengkapi dengan ikon dan simbol seperti bentuk kotak, pahatan namanya sendiri, atau tanduk dengan kombinasi sulur-suluran seperti di prasasti ini. Kertajaya kelak menjadi raja dan memimpin dengan kejam. Menganggap dirinya dewa dan memaksa para brahmana untuk menyembahnya. Mereka yang tertindas kelak bersekutu dengan Ken Angrok, yang segera menghabisi kekuasaan Kertajaya dan mendirikan kerajaan besar yang akan dikenang sepanjang masa: Singhasari.

Pembuat : Kertajaya
Tahun Pembuatan : 1190 Masehi
Bahasa : Jawa Kuno
Bahan : Batu
Jenis : Arkeologi
Nomor Inventaris : D.139
Lembaga : Museum Nasional Indonesia
Topik keterkaitan

Beberapa topik yang terkait dengan data tersebut


Prasasti Siwagrha

Prasasti Porlak Dolok

Prasasti Lobu Tua

Prasasti Kanjuruhan